Informacja o zmianie wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian