Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – część 1 oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – część 2″

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian