Informacja Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszary województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) a także o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian