Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na nradnego w wyborach uzupełniających

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian