Odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy” dofinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2014 – 2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian