Ogłoszenie nr 06/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 8 września 2017 r. o naborze na stanowisko pracownik fizyczny / kierowca samochodu ciężarowego

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:06/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie
  • Wydział:Nie dotyczy
  • Miejsce pracyZakład Usług Komunalnych w Zbicznie
  • Stanowiskopracownik fizyczny / kierowca samochodu ciężarowego
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-09-08
  • Termin składania dokumentów2017-09-22
  • Sposób składania dokumentówDokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: „Pracownik fizyczny/kierowca samochodu ciężarowego w Zakładzie Usług Komunalnych”
  • Miejsce składania dokumentówDokumenty należy składać w terminie do dnia 22 września 2017 roku do godziny 15:00, pod adresem: Zakład Usług Komunalnych, Zbiczno 199, 87-305 Zbiczno (liczy się data dostarczenia a nie stempla pocztowego). Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 22 września 2017 roku do godziny 15:00
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   3. obywatelstwo polskie;
   4. nieposzlakowana opinia;
   5. wykształcenie zasadnicze zawodowe
   6. prawa jazdy kat. C
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. znajomość mechaniki, obsługi samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych,
   2. doświadczenie na podobnym stanowisku,
   3. uprawnienia operatora koparko-ładowarki,
   4. prawa jazdy kat. B, T, E
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Obsługa samochodu Mercedes 814 wraz z odpowiedzialnością za stan techniczny powierzonego mienia,
   2. Prace porządkowe na terenie gminy,
   3. Prace przy usuwaniu awarii wodociągowo-kanalizacyjnych,
   4. Prowadzenie usług transportowych pojazdami eksploatowanymi przez ZUK
   5. Prowadzenie prac konserwatorskich według potrzeb i ustaleń kierownika ZUK,
   6. Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i wyposażenie,
   7. Dokonywanie remontów dróg gminnych,
   8. Udział w zespołach zadaniowych według potrzeb i zaleceń kierownika ZUK,
   9. Ujawnianie w porę i na bieżąco potrzeb wymiany lub naprawy sprzętu, urządzeń lub podzespołów powierzonych maszyn, których stan budzi zastrzeżenia i odbiega od norm bądź nie spełnia odpowiednich kryteriów technicznych,
   10. Zastępstwo stanowiska Kierowca operator maszyn specjalnych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o naborze.
  • Lista wybranych kandydatówPan Sebastian Kowalski
  • Uzasadnienie wyboruPan Sebastian Kowalski posiada uprawnienia umożliwiające wykonywanie prac na powierzonym stanowisku. Kandydat jest osobą komunikatywną oraz zmotywowaną do pracy.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian