Ogłoszenie nr 104/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2019 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się w wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce nr 30 położonej w miejscowości Żmijewko, obręb Żmijewko

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian