Ogłoszenie nr 105/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 185/21, 185/20, 185/2, 185/29, 185/30 i 185/28 – obręb geodezyjny Sumowo, w miejscowości Sosno, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian