Ogłoszenie nr 106/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 15.11.2019
  • Data składania ofert 25.11.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 25.11.2019
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140
  • Numer UZP/TED 622851-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian