Ogłoszenie nr 107/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 76, 143/1, 145/1, 145/2 i 146 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian