Ogłoszenie nr 109/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 r.”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian