Ogłoszenie nr 111/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 grudnia 2019 roku o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian