Ogłoszenie nr 116/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 stycznia 2020 roku dotyczące realizowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 09.01.2020
  • Data składania ofert 17.01.2020
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 17.01.2020
  • Godzina otwarcia ofert 09:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140
  • Numer UZP/TED 501297-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian