Ogłoszenie nr 146/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nN 15/04 kV kablowej oraz demontażu linii napowietrznej SN w miejscowości Koń, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian