Ogłoszenie nr 147/2020Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 maja 2020 r. o ustnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej na działce nr 62/1 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian