Ogłoszenie nr 149/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 maja 2020 roku – informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Zbiczno”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian