Ogłoszenie nr 169/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2020 roku – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy””

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian