Ogłoszenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 marca 2019 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Uwaga: zmiana w treści Ogłoszenia wprowadzone 25 lutego 2019 roku.

W załączeniu:
Ogłoszenie nr 19/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lutego 2019 roku o zmianie ogłoszenia nr 18/2018 z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ;
– zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
– zmieniony Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Projekt umowy.

Dokumenty dodano do sekcji Załączniki dostępnej poniżej.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 22.02.2019
  • Data składania ofert 11.03.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 11.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140
  • Numer UZP/TED 517288-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian