Ogłoszenie Nr 252/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj – Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno”

Dokumenty opublikowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po dniu publikacji ogłoszenia:

2. Ogłoszenie nr 269/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lipca 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę sołectwa Gaj Grzmięca z sieci wodociągowej SUW Zbiczno”

1. Informacja z otwarcia ofert

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Urząd Gminy Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 14.06.2017
  • Data składania ofert 28.06.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 28.06.2017
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
  • Numer UZP/TED 532202-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian