Ogłoszenie nr 258/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko”

Dokumenty wytworzone i udostępnione w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po dniu publikacji ogłoszenia:

3. Ogłoszenie nr 275/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko”

1. Zarządzenie nr 175/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Urząd Gminy Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 04.07.2017
  • Data składania ofert 18.07.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 18.07.2017
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
  • Numer UZP/TED 544087-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian