Ogłoszenie nr 260/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2017 r. – Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczające wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia pn. „Adaptacja pomieszczenia na kotłownię c.o., wykonanie instalacji grzewczej c.o. oraz komina w świetlicy wiejskiej w Najmowie”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian