Ogłoszenie nr 266/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14.07.2017r. dotyczące zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Dokumenty wytworzone i udostępnione w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po dniu publikacji ogłoszenia:

3. Ogłoszenie nr 273/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Informacja z otwarcia ofert.

1. Ważna informacja dotycząca zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.07.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – wersja poprawiona z dnia 17.07.2017 r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 14.07.2017
  • Data składania ofert 25.07.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 25.07.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy w Zbicznie, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno (pokój nr 7, I - piętro - sekretariat)
  • Numer UZP/TED 551707-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian