Ogłoszenie nr 292/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oraz przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi na działkach nr 164/2, 166 i 167 położonych w miejscowości Pokrzydowo

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian