Ogłoszenie nr 293/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian