Ogłoszenie nr 301/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2017 r. o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno

Informacja z dnia 16.11.2017 r.

Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) tj. formularza ofertowego. Zakres zmian:

1. w tabeli wpisana została szacunkowa liczba ilości worków z popiołem,

2. pod tabelą w punkcie 1 została dopisana informacja dotycząca danych w tabeli.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 13.11.2017
  • Data składania ofert 21.11.2017
  • Godzina składania ofert 9:00
  • Data otwarcia ofert 21.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 9:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140
  • Numer UZP/TED 615149-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian