Ogłoszenie nr 304/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2017 r. o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 22.11.2017
  • Data składania ofert 30.11.2017
  • Godzina składania ofert 9:00
  • Data otwarcia ofert 30.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 9:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140
  • Numer UZP/TED 620045-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian