Ogłoszenie nr 319/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 stycznia 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Kompleksowa modernizacja świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 19.01.2018
  • Data składania ofert 05.02.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 05.02.2018
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
  • Numer UZP/TED 507789-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian