Ogłoszenie nr 337/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche – część 1 oraz Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo – część 2″

Link do ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian