Ogłoszenie nr 343/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Uczestników postępowania Nr GKB.271.18.2018 dotyczącego zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” informujemy, że wśród załączników do pobrania znajdują się pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 08.03.2018
  • Data składania ofert 23.03.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 23.03.2018
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
  • Numer UZP/TED 528385-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian