Ogłoszenie nr 345/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Strzemiuszczek, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian