Ogłoszenie nr 359/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 133, 146 i 63/3, położonych w miejscowości Brzezinki, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian