Ogłoszenie nr 373/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 maja 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 16.05.2018
  • Data składania ofert 01.06.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 01.06.2018
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
  • Numer UZP/TED 558882-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian