Ogłoszenie nr 394/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 160/2, 100/9, 167, 168/1 i 168/2 położonych w miejscowości Zbiczno, obręb geodezyjny Zbiczno, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian