Ogłoszenie nr 395/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi na działkach nr 124/7, 129/1, 139/20, 139/21, 139/22 i 139/23 położonych w miejscowości Pokrzydowo, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian