Ogłoszenie nr 396/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian