Ogłoszenie nr 398/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania dezycji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarośle – Koń na działkach nr 486/2, 665, 7142/4 położonych w obrębie geodezyjnym Zbiczno oraz na działkach nr 49/2, 234, 7067, 7068/1, 7119, 7114/8, 7143/1, 7144/1, 7114/6, 153, 7086/5, 7087/1 w obrębie Koń

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian