Ogłoszenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 czerwca 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania wszystkich dowodoów i materiałow w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie s postanowieniem SKO w Toruniu z dnia 12.02.2018 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego celem zwiększenia obsady tuczników do 84 DJPna działkach nr 130/7 i 130/10 w miejscowości Pasieki, obręb Małki, gmina Bobrowo”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian