Ogłoszenie nr 67/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 lipca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowej SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z przebudową istniejącej sieci kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr 168/27 w miejscowości Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian