Ogłoszenie nr 82/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Pokrzydowo dotyczących podziału sołectwa

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian