Ogłoszenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej 080260C w miejscowości Zbiczno”

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zbiczno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 09.09.2019
  • Data składania ofert 24.09.2019
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 24.09.2019
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Kancelaria podawcza Urzędu Gminy Zbiczno
  • Numer UZP/TED 594964-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian