Ogłoszenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr 7004, 7010, 52/3, 52/4, 59, 67/3, 90, 91, 94/4, 95/1 i 158 – obręb Ciche oraz na działkach nr 7005/1 i 7011 – obręb Koń, położonych w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian