Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.12.2017 Ogłoszenie nr ZUK.021.1.09.2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 22 grudnia 2017 roku o braku ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro dla zamówienia pn. „Zakup oleju napędowego w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018″ Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 28.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 29 grudnia 2017 roku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.12.2017 EOH03 – Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.12.2017 EOH02 – Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 20.12.2017 EOH01 – Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Nowe informacje i druki w dziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie nr 209/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Informacja o czasie pracy Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 15 grudnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Ogłoszenie nr 310/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Ogłoszenie nr 309/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2017 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 14.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Uchwała nr 3/DPR/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Uchwała nr 3/WPF/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027 Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Uchwała nr 3/P/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Informacja Wójta Gminy Zbiczno dotycząca przekazania do Archiwum Państwowego w Toruniu dokumentacji osób, które w latach 1977 – 1987 ubezpieczone były w Funduszu Emerytalnym Rolników Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Ogłoszenie nr 308/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowywanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 07.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Ogłoszenie nr 307/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.10.2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Zawiadomienie nr 5.2017 (WB.6740.7.40.2017) Starosty Brodnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi nr 080260C o długości 0,380 km. Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 29.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Ogłoszenie nr 305/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 28.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie nr 208/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2017 Ogłoszenie nr 304/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 listopada 2017 r. o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Informacja o zmianie miejsca dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Zbiczno Szczegóły
« 1 2 14 15 16 17 18 26 27 »