Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2019 Uwaga rolnicy! Informacja o dodatkowym szkoleniu z zasad uboju zwierząt na własne potrzeby w dniu 18 października 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w świetlicy GOKSiR w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Ogłoszenie nr 89/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 września 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno”. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia w dniu 1 października 2019 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno położonych w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Ogłoszenie nr 88/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 246 i 254 w miejscowości Pokrzydowo Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 24 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Postanowienie nr 113/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Postanowienie Nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Zaproszenie na szkolenie z ASF, które zostanie przeprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w dniu 18 października 2019 roku o godzinie 10.00 w świetlicy GOKSiR w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Informacja o terminach i sposobie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z numerem konta bankowego) Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 87/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Uchwała nr 12/I/2019 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zbiczno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Ogłoszenie nr 87/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2019 roku o zakończeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022, z perspektywą do roku 2026″ Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Ogłoszenie nr 86/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Zbiczno Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Ogłoszenie nr 85/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 września 2019 roku – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 16 września 2019 roku o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 NOWY NUMER KONTA DO WPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Protokół nr XII/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Ogłoszenie nr 84/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany rachunku bankowego dla wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „KOBRA 19-BRODNICA”. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zarządzenie nr 85/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.09.2019 Ogłoszenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej 080260C w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu gminy Zbiczno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
« 1 2 3 4 48 49 »