Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 10/P/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Uchwała Nr 9/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zbiczno na 2020 roku Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Budżet Gminy Zbiczno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 21 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Ogłoszenie nr 107/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 76, 143/1, 145/1, 145/2 i 146 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Protokół nr XIV/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.11.2019 Ogłoszenie nr 106/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2019 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 25 listopada 2019 roku przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno w 2020 roku” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 102/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Ogłoszenie nr 105/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 185/21, 185/20, 185/2, 185/29, 185/30 i 185/28 – obręb geodezyjny Sumowo, w miejscowości Sosno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Ogłoszenie nr 104/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2019 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się w wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce nr 30 położonej w miejscowości Żmijewko, obręb Żmijewko Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 7 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Zarządzenie nr 100/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Pokrzydowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/95/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Zbicznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/93/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 5 listopada 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 XIV Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 28 października 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Ogłoszenie nr 103/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. – Ogłoszenie II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Ogłoszenie nr 102/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2019 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Ogłoszenie nr 101/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 października 2019 r. dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
« 1 2 3 4 51 52 »