Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.10.2018 Zarządzenie nr 312/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.10.2018 Informacja o dyżurach URZĘDNIKA WYBORCZEGO w sobotę 20 oraz w niedzielę 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.10.2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku o dyżurach Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Ogłoszenie nr 426/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2018 r. dotyczące dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowania kosztów wymiany źródeł ogrzewania Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zarządzenie nr 313/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia ustalającego wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania. Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Ogłoszenie nr 424/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Ogłoszenie nr 423/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Ogłoszenie nr 422/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 października 2018 roku dotyczące II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Cichem Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 4 października 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 4 w Cichem powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 4 w Cichem powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 3 w Sumowie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Sumowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Pokrzydowie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Pokrzydowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Informacja z dnia 4 października 2018 roku Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Zbicznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.10.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.10.2018 GKB017 – Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.10.2018 GKB016 – Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk w Gminie Zbiczno Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Zarządzenie nr 311/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Ogłoszenie nr 421/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2018 r. – Szacowanie szkód w uprawach ziemniaków i buraków cukrowych Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 02.10.2018 r. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zbiczno zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zbicznie z dnia 28 września 2018 roku o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Zbicznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 28 29 »