Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.04.2017 Kadencja 2014 – 2018 Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Kadencja 2014 – 2018 Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Zbiczno dotycząca ochrony danych osobowych (obowiązująca do dnia 24.05.2018 roku) Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkusów ofert na wykonywania zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2017 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Ogłoszenie nr 230/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 kwietnia 2017 roku o przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.04.2017 GKB01 – Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.04.2017 Barbara Kopańska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.04.2017 Halina Murlik – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.04.2017 Robert Schuetz – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.04.2017 Maria Lubczyńska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Hanna Steckowska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Magdalena Golubska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Izabela Karolina Kessler Fanslau – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Grzegorz Ostrowski – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Jarosław Hartka – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Mariusz Jakubowski – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Andrzej Krukowicz – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Sławomir Krzyżanowski – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Mariola Marcinkowska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Wojciech Nagórski – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Wioletta Ostrowska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Janusz Sendzikowski – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Robert Tracz – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Tomasz Wiśniewski – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Hanna Laskowska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Marzena Kłosińska – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Marosz Andrzejczak – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Ewa Gniewek – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.04.2017 Ewelina Bernyś – oświadczenie majątkowe za 2015 rok Szczegóły
« 1 2 18 19 20 21 »