Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Janusz Sendzikowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.08.2018 Jarosław Hartka – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Zarządzenie Nr 296/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Zarządzenie Nr 295/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Wojciech Rakowski – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Marzena Kłosińska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Hanna Laskowska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Grażyna Golubska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Katarzyna Kwiatkowska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Marosz Andrzejczak – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Ewelina Bernyś – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Ewa Gniewek – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Maria Lubczyńska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Halina Murlik – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Barbara Góralska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Robert Schuetz – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Barbara Kopańska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.08.2018 Hanna Steckowska – oświadczenie majątkowe za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Ogłoszenie nr 408/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 sierpnia 2018 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji sal lekcyjnych na przedszkole z węzłem sanitarnym w Zespole Szkół w Zbicznie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 02.08.2018 Pomoc materialna dla uczniów – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Ogłoszenie nr 407/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w postaci zainstalowania stacji transformatorowej wraz z przebudową linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia na działkach nr 7087/1 7068/1 położonych w miejscowości Koń, obręb geodezyjny Koń, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno w związku z 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zarządzenie nr 293/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zarządzenie nr 292/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy oraz odwołania ze stanowiska Pani Barbary Kopańskiej dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja Wójta Gminy Zbiczno o możliwości składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Regulamin o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i odprowadzaniu ścieków Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Żmijewku i Grzmięcy na podstawie badania próbki pobranej 16.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie na podstawie badania próbki pobranej 18.05.2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Ogłoszenie nr 406/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 lipca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – część 1 oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – część 2″ Szczegóły
« 1 2 18 19 20 21 22 42 43 »