Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.09.2017 Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/160/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 07.09.2017 Uchwała nr XXXVI/197/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 285/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę do lat 3 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 284/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 524/1 w miejscowości Zbiczno na potrzeby Klubu Seniora” Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 283/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2017 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche” Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 282/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego na działce nr 86/1 i na części działki nr 85 w miejscowości Zbiczno, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 281/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wsczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 13 w miejscowości Strzemiuszczek, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Ogłoszenie nr 280/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 75/3, 52/1, 19/1, 19/2, 18/1, 18/2, 87/11, 88, 89/1, 89/2,i 90 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.09.2017 Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2017” Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Ogłoszenie nr 279/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2017 r. – konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Ogłoszenie nr 278/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.08.2017 Ogłoszenie nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie na czas zastępstwa nieobecnego pracownika Szczegóły
Artykuł 23.08.2017 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Informacja o posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich; Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Ogłoszenie nr 277/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 sierpnia 2017 r. ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zasady zwrotu kosztów dojazdu uczniów zameldowanych na terenie Gminy Zbiczno do Zespołów Szkół w Pokrzydowie i Zbicznie Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Ogłoszenie nr 276/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 sierpnia 2017 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Ogłoszenie nr 275/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.08.2017 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Informacja dotycząca rozliczania stypendiów Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Informacja dotycząca stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Ogłoszenie nr 272/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Ogłoszenie nr 271/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Ogłoszenie nr 273/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do szkół na terenie gminy Zbiczno w roku szkolnym 2017/2018″ Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Ogłoszenie nr 274/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Informacja o uruchomieniu syren alarmowych w dniu 01 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Ogłoszenie nr 270/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lipca 2017 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy. Szczegóły
« 1 2 20 21 22 23 24 28 29 »