Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2017 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia w dniu 06.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Zarządzenie nr 168/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno funkcjonującego od 01.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Ogłoszenie nr 245/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30.05.2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Ogłoszenie nr 244/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości kwot i przyczyn umorzenia w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Ogłoszenie nr 243/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 maja 2017 r. o unieważnieniu postępowania Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.05.2017 Ogłoszenie Nr 246/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2017 r. dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Ogłoszenie nr 242/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 maja 2017 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.05.2017 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej i podatkowej Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Ogłoszenie nr 241/2017 z dnia 26 maja 2017 r. dotyczące nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż łodzi MICHAŁ 400 wraz z silnikiem Johnson i wózkiem podłodziowym Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Ogłoszenie nr 240/2017 z dnia 26 maja 2017 r. dotyczące II nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 005 (GBA 2.5/16) nr rejestracyjny CBR P025 Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 167/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży łodzi MICHAŁ 400 wraz z silnikiem Johnson i wózkiem podłodziowym, stanowiącej własność Gminy Zbiczno, pozostającej w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 166/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 005, nr rejestracyjny CBR P025, stanowiącego własność Gminy Zbiczno, pozostającego w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzydowie Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 165/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 164/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 161/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Zarządzenie nr 160/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Ogłoszenie nr 239/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 maja 2017 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Adaptacja na cele mieszkaniowe poddasza budynku komunalnego w miejscowości Lipowiec” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG04 – Potwierdzanie profili zaufanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG03 – Podatek od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG02 – Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 ORG01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB14 – Wnioskowanie o zmianę w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB13 – Wydawanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB12 – Wydanie wypisów lub wyrysów z planów miejscowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB11 – Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB10 – Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2017 GKB09 – Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Ogłoszenie nr 238/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2017 r. dotyczące wszczęcia na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 26/9, 141, 152, 165 i 166 w miejscowości Najmowo, gmina Zbiczno Szczegóły
« 1 2 25 26 27 28 29 30 31 »