Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2019 Protokół Nr IV/2019 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 stycznia 2019 roku Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Radosław Stawski – Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.02.2019 Magdalena Golubska – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Wojciech Rakowski – Wójt Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Magdalena Golubska – Przewodnicząca Rady Gminy Zbiczno – oświadczenie majątkowe za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbiczno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 luetgo 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Ogłoszenie nr 17/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2019 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Zbiczno w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Ogłoszenie nr 16/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku dotyczące wszczęcia na wniosek Wójta Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Ogłoszenie nr 15/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie i ustalenia stawek za wynajem obiektu Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia instrukcji dotyczącej przygotowania aktów normatywnych w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2001 roku dotyczącej Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie oddelegowania przedstawicieli Gminy Zbiczno w skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Ogłoszenie nr 14/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 lutego 2019 roku – Informacja o wyborze oferty w wyniku zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro dla zamówienia pn. „Budowa przyłącza wodociągowego tłocznego od studni głębinowych nr 1 i 1A zasilających SUW Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ogłoszenie nr 13/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2019 roku dotyczące utrzymania psów Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 IV Sesja Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań Szczegóły
« 1 2 3 4 5 35 36 »