Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 338/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie naboru członków do komisji konkursowej Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 335/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 337/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Ciche – część 1 oraz Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo – część 2″ Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Ogłoszenie nr 336/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za IV kwartał 2017 roku (wg. stanu na dzień 31.12.2017 roku) Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zarządzenie nr 236/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustniego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zarządzenie nr 235/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia opłat za korzystanie z Sali Fitness I i Fitness II na hali sportowo – widowiskowej w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Zarządzenie nr 231/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Informacja o zmianie wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Protokół z XL Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 29.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Ogłoszenie nr 334/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lutego 2018 roku o naborze wniosków na badanie gleb rolniczych Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Zarządzenie nr 233/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Ogłoszenie nr 333/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Zarządzenie nr 232/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.02.2018 Ogłoszenie nr 332/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 28 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Konkursy na dyrektorów szkół Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie Nr 230/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie. Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie nr 229/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Ogłoszenie nr 331/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lutego 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Zarządzenie nr 224/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 13.02.2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Ogłoszenie nr 330/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie na potrzeby przedszkola na działce nr 143/1 położonej w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Zbiczno Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Zarządzenie nr 228/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Zarządzenie nr 227/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Wybory samorządowe 2018 Szczegóły
« 1 2 50 51 52 53 54 65 66 »