GKB01 – Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

  • Wydział Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Marzena Czarnecka; e-mail: m.czarnecka@zbiczno.pl
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 564939323
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Zbiczno; 87-305 Zbiczno 140; Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty - uzupełniony wniosek;
   - mapa z zaznaczoną lokalizacją budynku będącego przedmiotem wniosku.
  • Opłaty 1. Opłata skarbowa za zaświadczenie – 17,00 zł 2. Opłacie nie podlega nadanie numeru dla budynku mieszkalnego. Uiszczane bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Zbiczno lub przelewem na rachunek bankowy: BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001 Zwolnione z opłaty są budynki mieszkalne. (podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Właściciel nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę miejscowości. W przypadku gdy, budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm).
   3.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012, poz. 125).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian