Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 09:57 17-10-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie nr 97/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2019 roku dotyczące terminów polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Pracowników MSZ w Warszawie 09:46 17-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2019 roku zmieniające w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły i ośrodka, którym dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni 09:42 17-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2019 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 14:26 15-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie rozformowania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Zbiczno 14:21 15-10-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 r. 14:15 15-10-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 października 2019 r. o zbieraniu danych do inwentaryzacji odpadów rolniczych (ankiet) 15:16 14-10-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie pod adresem Pokrzydowo 32, 87-305 Zbiczno 15:25 11-10-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Cichem pod adresem Ciche 26, 87-305 Zbiczno 15:23 11-10-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Sumowie pod adresem Sumowo 24, 87-305 Zbiczno 15:21 11-10-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Świetlicy GOKSiR w Zbicznie pod adresem 87-305 Zbiczno 170 15:16 11-10-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno 15:22 09-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 96/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok 15:13 09-10-2019 Artykuł Szczegóły
Sprawozdanie z przeprowadzonych kosnultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Pokrzydowo na dwa sołectwa Sołectwo Pokrzydowo i Sołectwo Szramowo 21:25 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026″ 14:43 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019 – 2029 14:43 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2019 rok 14:42 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komnisji Rady Gminy Zbiczno 14:42 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XIII/86/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej 14:42 08-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok 15:05 04-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok 15:01 04-10-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 83/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 września 2019 r. – ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej 080260C w miejscowości Zbiczno” 14:56 04-10-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 94/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2019 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno” 14:47 04-10-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 93/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 października 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działkach nr 7004, 7010, 52/3, 52/4, 59, 67/3, 90, 91, 94/4, 95/1 i 158 – obręb Ciche oraz na działkach nr 7005/1 i 7011 – obręb Koń, położonych w miejscowości Ładnówko, gmina Zbiczno 14:48 03-10-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja na temat dyżuru telefonicznego pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystancji 08:55 03-10-2019 Artykuł Szczegóły
XII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 30 września 2019 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań 08:48 03-10-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa w obrębie Żmijewko elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z przyłączem energetycznym i stacją transformatorową na działce w miejscowości Żmijewko” 15:13 02-10-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 października 2019 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno 15:07 02-10-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 91/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2019 roku zmieniające w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie 15:06 27-09-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 15:00 27-09-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 48 49 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>