Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie nr 283/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania 15:07 22-06-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 388/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2018 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania 14:53 22-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 282/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce 14:29 21-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 264/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wykazu stanowisk i rodzaju prac zleconych, z którymi można łączyć się z dostępem do informacji niejawnych 14:26 21-06-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLIV/266/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rzecz dotychczasowego najemcy 14:12 21-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIV/265/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zbiczno w 2018 roku 14:08 21-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIV/264/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 14:00 21-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIV/263/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 13:51 21-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIV/262/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi 13:43 21-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIV/261/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/233/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 13:28 21-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIV/260/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 11:19 21-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIV/259/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na terenie gminy Zbiczno 11:13 21-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Uchwała nr XLIV/258/2018 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania 10:56 21-06-2018 Akty prawne Szczegóły
Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 26 czerwca 2018 roku 10:11 21-06-2018 Artykuł Szczegóły
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 10:06 21-06-2018 Artykuł Szczegóły
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok 10:04 21-06-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku) 09:26 21-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 244/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok 08:51 21-06-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 21.06.2018 r. 15:06 20-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 281/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 13:27 19-06-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 387/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2018 roku dotyczące ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno 15:06 15-06-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 386/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko” 11:23 14-06-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Konkursy na dyrektorów szkół 11:13 14-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 280/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie 11:10 14-06-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 279/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Sumowo – część nr 1 i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080204C w miejscowości Sumówko – część nr 2″ 11:05 14-06-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 377/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 maja 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo” 10:59 14-06-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 385/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada Najmowo” 10:57 14-06-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 384/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 czerwca 2018 roku uzupełniające konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2023″ 10:47 14-06-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 383/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki, obręb geodezyjny Żmijewko, gmina Zbiczno 10:43 14-06-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 382/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z droga gminną nr 080232C w miejscowości Bachotek, obręb geodezyjny Pokrzydowo, gmina Zbiczno 10:39 14-06-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 20 21 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>