Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 14:47 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I kwartał 2018 roku (wg. stanu na dzień 31.03.2018 roku) 14:46 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 roku 14:07 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 14:06 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 363/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 kwietnia 2018 r. – Ogłoszenie II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno. 13:03 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Budżet Gminy Zbiczno na 2018 rok 12:59 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za IV kwartał 2017 roku (wg. stanu na dzień 31.12.2017 roku) 11:17 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 24.04.2018 r. 10:22 24-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 251/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 kwietnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 14:56 23-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 343/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko 14:17 23-04-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Protokół z Nr XLII Sesji Rady Gminy Zbiczno w dniu 27 marca 2018 r. 14:42 19-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 252/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2018 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji 15:15 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 24 kwietnia 2018 roku 15:13 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 336/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 marca 2018 roku – Wójt Gminy Zbiczno ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno 15:03 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 362/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wyniku przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno 15:00 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 361/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o wynikach postępowania konkursowego 14:53 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 357/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące dostawy nowej (rok produkcji 2018) koparko – ładowarki 14:47 18-04-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 360/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostawy koparko – ładowarki fabrycznie nowej rok produkcji 2018 14:46 18-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 250/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2017 rok 16:26 17-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zbiczno za rok 2017 16:16 17-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 354/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na przebudowę części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno 12:41 16-04-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Informacja z otwarcia ofert złożonych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i 080202C w miejscowości Zbiczno” 12:39 16-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 359/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 133, 146 i 63/3, położonych w miejscowości Brzezinki, gmina Zbiczno 12:33 16-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 358/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z droga gminną nr 080232C na działkach nr 129/3 i 258/11 położonych w miejscowości Bachotek, gmina Zbiczno 12:21 16-04-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.04.2018 r. 13:25 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 244/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2017 rok 11:37 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr 4/S/2018 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbiczno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy 11:33 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 249/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia dostawcy koparko – ładowarki fabrycznie nowej 11:23 13-04-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Rady Gminy Zbiczno w dniu 17.04.2018 r. 15:00 12-04-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 356/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 kwietnia 2018 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080214C w miejscowości Żmijewko” 20:46 11-04-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 17 18 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>