Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie nr 301/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 listopada 2017 r. o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Zbiczno 15:44 21-11-2017 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 303/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2017 r. o unieważnieniu postępowania 15:38 21-11-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 22.11.2017 r. 15:30 21-11-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 8/2017 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych z dnia 18 października 2017 r. o naborze na kandydatów do pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie na stanowisko Referenta 13:48 17-11-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie 13:45 17-11-2017 Artykuł Szczegóły
Ważna informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącego załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” 10:42 17-11-2017 Artykuł Szczegóły
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 12:24 16-11-2017 Artykuł Szczegóły
Budżet Gminy Zbiczno na 2017 rok 12:20 16-11-2017 Artykuł Szczegóły
Budżet Gminy Zbiczno na 2018 rok 12:19 16-11-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2018 – 2027 12:13 16-11-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 205/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok 12:05 16-11-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 302/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2017 r. – Informacja o wynikach zaopiniowania projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbiczno na lata 2016 – 2022 08:12 16-11-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 204/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbiczno” 15:02 15-11-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.11.2017 r. 16:21 14-11-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia, Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zbiczno w dniu 16.11.2017 r. 16:19 14-11-2017 Artykuł Szczegóły
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020 14:57 14-11-2017 Artykuł Szczegóły
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych GKRPA 14:50 14-11-2017 Artykuł Szczegóły
Ogólne informacje dotyczące składania petycji 14:10 14-11-2017 Artykuł Szczegóły
Dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy w Zbicznie 13:24 14-11-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 300/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno – biurowego w Zbicznie” 14:48 13-11-2017 Artykuł Szczegóły
Protokół z konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” 13:43 13-11-2017 Artykuł Szczegóły
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 16:36 31-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 299/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Informacja o wyborze oferty – Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Wykonanie remontu przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Zbiczno” 15:52 31-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 298/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży 15:47 31-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 297/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 października 2017 r. – Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 15:43 31-10-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 201/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno 15:37 31-10-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja na temat egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki 09:47 27-10-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 27.10.2017 r. 09:39 27-10-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 26.10.2017 r. 09:34 27-10-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 296/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 października 2017 r. w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach położonych w miejscowości Ciche 14:25 26-10-2017 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 10 11 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>