Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 13.15 15:05 22-03-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Gminy Zbiczno w marcu 2019 roku 14:59 22-03-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 42/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2018 rok 14:23 22-03-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 marca 2019 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno 14:17 22-03-2019 Artykuł Szczegóły
GKB04 – Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 14:44 21-03-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Zbiczno 14:40 21-03-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 34/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia w miejscowości Zbiczno 13:56 21-03-2019 Artykuł Szczegóły
GKB18 – Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych 13:24 21-03-2019 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie ustalające wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania 12:57 21-03-2019 Artykuł Szczegóły
NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 12:23 21-03-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 33/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2019 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania 12:12 21-03-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 32/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie decyzji kończącej postępowanie adminisracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu piezo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1805C w miejscowości Zbiczno 11:42 21-03-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 31/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 marca 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 11:39 21-03-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 30/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych w Gminie Zbiczno w roku 2019 11:33 21-03-2019 Artykuł Szczegóły
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 11:29 21-03-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie 13:39 19-03-2019 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu woków stawu w Pokrzydowie – budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej” 21:39 18-03-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 14:51 15-03-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 marca 2019 roku o uprawnieniach osób niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców w zakresie dostępu do informacji w związku z udziałem w wyborach 14:46 15-03-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 marca 2019 roku o możliwości składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlementu Europejskiego zarządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 26 maja 2019 roku 14:42 15-03-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 29/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku o wynikach postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, poznawania historii naszej ojczyzny, regionu, ochrony tradycji i dziedzictwa narodowego 14:15 15-03-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 15:31 14-03-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2019 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji 15:25 14-03-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2019 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji 15:17 14-03-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029 15:14 14-03-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok 15:11 14-03-2019 Artykuł Szczegóły
Dane teleadresowe pracowników Urzędu Gminy w Zbicznie 11:06 14-03-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszary województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) a także o wydłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu 16:06 11-03-2019 Artykuł Szczegóły
Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienia na stanowisku REFERENTA w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbicznie 15:58 11-03-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 18/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 15:52 11-03-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
« 1 2 3 35 36 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>