Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zarządzenie nr 233/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Zbiczno 14:26 23-02-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 333/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno 13:27 22-02-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 332/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” 13:26 22-02-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Zarządzenie nr 232/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 13:22 22-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Zbiczno w dniu 28 lutego 2018 roku 14:04 21-02-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 23.02.2018 r. 12:57 21-02-2018 Artykuł Szczegóły
Konkursy na dyrektorów szkół 18:12 14-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 230/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie. 13:59 14-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 229/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2018 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 08:52 14-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 224/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę Nr XL/234/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2018 rok 15:54 12-02-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 331/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lutego 2018 roku o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” 15:51 12-02-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w dniu 13.02.2018 r. 13:32 09-02-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie 13:21 09-02-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 330/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie na potrzeby przedszkola na działce nr 143/1 położonej w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno 11:55 09-02-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Zbiczno 13:43 08-02-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Zbiczno 13:40 08-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 228/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 13:38 08-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 227/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 13:36 08-02-2018 Artykuł Szczegóły
Wybory samorządowe 2018 11:53 08-02-2018 Artykuł Szczegóły
Rejestr wyborców 11:01 08-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 228/2017 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 15:32 07-02-2018 Artykuł Szczegóły
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO UŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 12:39 06-02-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 326/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2018 roku dotyczące zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno” 12:18 06-02-2018 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 328/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2018 roku o wsczęciu na wniosek Gminy Zbiczno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej na działce nr 176/31 do obsługi przyległych nieruchomości gminnych w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno 12:16 06-02-2018 Artykuł Szczegóły
Petycja o przekazanie informacji o projekcie pn. Wdrażanie PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA 2018 12:08 06-02-2018 Artykuł Szczegóły
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie” 15:21 05-02-2018 Artykuł Szczegóły
Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie 07:52 05-02-2018 Artykuł Szczegóły
Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) w związku z rekrutacją na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Zbicznie 14:42 02-02-2018 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 329/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2017 z dnia 24 października 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 14:38 02-02-2018 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 226/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadrowych, organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie 14:34 02-02-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>