Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ORG05 – Informacja publiczna (udostępnienie informacji publicznej) 11:01 01-04-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Protokół nr XX/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 r. 17:42 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
XX Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 23 marca 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań 17:37 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/141/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwalę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 17:37 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/146/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zbiczno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” 17:36 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok 17:35 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/142/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbiczno 17:34 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/144/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno” 17:33 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/143/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno 17:33 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/145/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Brodnickim a Gminą Zbiczno w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu udostępniania informacji danych przestrzennych 17:32 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/149/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie 17:29 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2020 roku 17:26 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr XX/147/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 17:22 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
XIX Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 24 lutego 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań 16:23 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
XVIII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 7 stycznia 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań 16:17 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 136/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie 16:10 31-03-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja z dnia 30 marca 2020 roku o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno 10:00 30-03-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 140/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 marca 2020 roku o wydaniu postanowienia od odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 09:43 30-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za 2019 rok 15:11 25-03-2020 Artykuł Szczegóły
Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne (formalne) ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno 11:30 24-03-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 128/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 lutego 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” 17:23 23-03-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Ogłoszenie nr 139/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2020 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinki” 17:19 23-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelaryjnej, archiwum i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Zbiczno 10:21 23-03-2020 Artykuł Szczegóły
GOPS15 – Świadczenie wychowawcze 500+ 10:13 19-03-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
GOPS14 – Świadczenie Dobry Start 300+ 10:12 19-03-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
(POSIEDZENIE ODWOŁANE) Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbiczno w dniu 23 marca 2020 roku 10:10 19-03-2020 Artykuł Szczegóły
Budżet Gminy Zbiczno na 2020 rok 11:43 18-03-2020 Artykuł Szczegóły
Budżet Gminy Zbiczno na 2019 rok 11:37 18-03-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok 10:23 18-03-2020 Artykuł Szczegóły
ORG04 – Potwierdzanie profili zaufanych 10:10 18-03-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
« 1 2 3 57 58 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>