Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Ogłoszenie nr 159/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lipca 2020 roku dotyczące zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo – Szramowo” 15:49 10-07-2020 Zamówienia publiczne Szczegóły
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo – Szramowo” 15:47 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie w ramach projektu „Młodzi Naukowcy” 15:43 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 161/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 11:02 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 160/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok 10:59 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę o opłacie miejscowej z dnia 25 listopada 2019 r. 10:39 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla OSP w Pokrzydowo przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego 10:36 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 10:33 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Zbiczno z dotychczasowymi dzierżawcami 10:30 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/161/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Gaj-Grzmięca, stanowiącej własność osoby fizycznej 10:28 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/160/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/108/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2020 – 2029 10:26 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/159/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok 10:21 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/158/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbiczno z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 10:19 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zbiczno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbiczno za rok 2019 10:08 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbiczno wotum zaufania 10:04 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Protokół nr XXIII/2020 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 r. 09:40 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
XXIII Sesja Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2020 roku – archiwum nagrań zapisów video oraz wyniki głosowań 09:12 08-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 158/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok 17:28 05-07-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 161/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację zamówienia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 15:27 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 160/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 080212C w miejscowości Zbiczno 15:20 03-07-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja o webinarium przedstawiającym możliwości uzyskania wsparcia finansowego związanego z gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 12:58 01-07-2020 Artykuł Szczegóły
Informacja na temat terminów wykonywania czynności wyborczych w związku z II turą Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku 09:14 01-07-2020 Artykuł Szczegóły
GOPS14 – Rządowy Program „Dobry Start” 08:47 01-07-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
Informacja o braku konieczności składania kolejnego wniosku o „500+” 08:28 01-07-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 158/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyniku I przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno – lokalu handlowo – usługowego w miejscowości Pokrzydowo 13:21 30-06-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 157/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” 13:17 30-06-2020 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zamówienia pn.: „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” 13:14 30-06-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 156/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 czerwca 2020 roku o wyborze oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO dla zadania pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół w Zbicznie” 13:11 30-06-2020 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 155/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2020 roku o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sumówko, stanowiącej własność Gminy Zbiczno 13:06 30-06-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku dotyczące kandydatów w ponownym głosowaniu w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 roku 12:53 30-06-2020 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 62 63 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>