Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Konkursy na dyrektorów szkół 13:48 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na realizację usługi pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno” 13:39 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wysokie wyniki w nauce 13:33 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie 13:28 19-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zbiczno w dniu 18 czerwca 2019 roku 11:38 16-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 235A/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14:53 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 61/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 czerwca 2019 roku zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zbiczno 14:47 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok 14:44 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku 11:13 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku 11:10 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Gminy Zbiczno w dniu 13 czerwca 2019 roku 11:09 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Zbiczno VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 13.30 08:40 12-06-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 56/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 czerwca 2019 roku o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Zbiczno 14:04 11-06-2019 Artykuł Szczegóły
Protokół nr IX/2019 z Sesji Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. 09:15 11-06-2019 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zwołania I Sesji Małodzieżowej Rady Gminy Zbiczno 09:03 11-06-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 55/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową wraz ze strefą odnowy biologicznej i basenem na działkach nr 7158/10 i 7158/11 w miejscowości Zbiczno” 08:51 11-06-2019 Artykuł Szczegóły
Korekta z dnia 5 czerwca 2019 roku planu zamówień publicznych na 2019 rok 08:45 11-06-2019 Artykuł Szczegóły
Korekta z dnia 9 kwietnia 2018 roku planu zamówień publicznych na 2018 rok 08:41 11-06-2019 Artykuł Szczegóły
Korekta z dnia 15 października 2018 roku planu zamówień publicznych na 2018 rok 08:38 11-06-2019 Artykuł Szczegóły
Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy 2018 /2019, 2019 / 2021 w zależności od typu zasiłku lub świadczenia 12:58 10-06-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 55/2019 Wójt Gminy Zbiczno z dnia 7 czerwca 2019 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie. 14:13 07-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Zbiczno położonej w miejscowości Ciche, stanowiącej własność osoby fizycznej. 12:05 07-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno. 12:02 07-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/29/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2019-2029. 12:00 07-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok. 11:57 07-06-2019 Artykuł Szczegóły
Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/55/2019 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Zbiczno i nadania jej statutu. 11:54 07-06-2019 Artykuł Szczegóły
Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku 17:25 04-06-2019 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 czerwca 2019 roku o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończeniu zbierania wszystkich dowodoów i materiałow w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie s postanowieniem SKO w Toruniu z dnia 12.02.2018 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego celem zwiększenia obsady tuczników do 84 DJPna działkach nr 130/7 i 130/10 w miejscowości Pasieki, obręb Małki, gmina Bobrowo” 17:19 04-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 29 maja 2019 roku o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gmina Zbiczno 10:01 04-06-2019 Artykuł Szczegóły
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 29 maja 2019 roku o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zbicznie 09:56 04-06-2019 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 42 43 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>